To najmłodszy oddział krakowskiego Muzeum Narodowego. Znajduje się przy jednej z najstarszych ulic Krakowa-ulicy Kanoniczej, u stóp Wawelu. Piękny, renesansowy pałac powstał na początku XVI wieku w wyniku połączenia dwóch domów.

Do pałacu wchodzimy przez renesansową bramę, nad którą znajduje się kartusz z orłem w koronie z inicjałem króla Zygmunta Starego. Wewnątrz sieni możemy podziwiać kolumnadę, która dzieli ją na dwie części. Bogaty wystój pałacu został prawie całkowicie zniszczony w czasie zaboru austriackiego. Pod koniec XX wieku podjęto prace konserwatorskie i od 2007 roku Pałac bp. Erazma Ciołka przeznaczony jest na oddział Muzeum Narodowego.

    W tym budynku znajdują się dwie galerie: Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej i Sztuka Dawnej Polski od XII do XVIII wieku. Wśród zbiorów podziwiać możemy bezcenne XV i XVI-wieczne ikony a także gotyckie nastawy ołtarzowe, zbiór portretów trumiennych, dzieła Wita Stwosza, Hansa Dürera czy figurkę Pięknej Madonny z Krużlowej, która została odkryta przez Stanisława Wyspiańskiego podczas jednej z jego podróży.

    Dla zainteresowanych muzeum udostępnia także wystawę „Kraków na wyciągnięcie ręki”, na której znajdują sie odlewy rzeźb usytuowanych w niedostępnych miejscach na krakowskich budynkach. Możemy tutaj z , dosłownie na wyciągnięcie ręki oglądać gotyckie dekoracje kościoła mariackiego czy nagrobek króla Kazimierza Jagiellończyka z katedry wawelskiej, którego autorem jest sam Wit Stwosz.