Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszą placówką muzealną w Polsce. Powstało w 1879 roku uchwałą Rady miasta Krakowa w czasach zaborów, kiedy od prawie stu lat nie było już na mapie Europy państwa polskiego.

Aby ochronić utworzoną placówkę muzealną przed ingerencją zaborcy austriackiego, muzeum pozostało własnością gminy miasta Krakowa, która nadzorowała jego działalność. Zbiory muzeum znajdowały się wówczas w Sukiennicach, w których ukończono kilkuletni remont połączony z przebudową najstarszej w Krakowie galerii handlowej.

  Dziś, podobnie jak sto lat temu w budynku Sukiennic eksponowane są zbiory muzealne w galerii Sztuki Polskiej XIX wieku. Wśród nich znajduje się obraz Henryka Siemiradzkiego „Pochodnie Nerona”, który artysta ofiarował tworzonemu muzeum w roku 1879. Obraz do dziś ma na odwrocie umieszczony numer inwentarzowy 1. W galerii podziwiać możemy także dzieła Baciarellego, Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Jacka Malczewskiego czy Władysława Podkowińskiego.